knausgård ::: kvelden skilles detaljer

»alle lysene … bli tydligere … etter som kvelden falt … jeg var fylt med en stille jubel, det var akkurat dette jeg elsket mest av alt, det vanlige og kjente, motorvei, bensinstasjon, kafeteria, som likevel ikke var kjent, overalt var detaljer som skilte seg fra dem jeg var vant med.«

(Karl Ove Knausgård, Min Kamp 5)

noch Kommentarlos
Kommentar schreiben:

Der Kommentar muss möglicherweise erst freigeschaltet werden, bevor er hier erscheint ...